SONG
Shri Ganesh Mahamantra
1
2:59
Maha Ganapati Mool Mantra
2
3:41
Shri Ganesh Gayatri
3
1:56
Shri Dattatreya Bija Mantra
4
2:32
Mantal Kaamna Avahanam
5
4:09
Ma Durga Raksha Mantra
6
3:25
Shri Durga Gayatri
7
1:18
Shri Sarasvati Bija Mantra
8
2:51
Shri Mahalakshmi Mool Mantra
9
3:21
Shri Annapurna Bhojan Mantra
10
3:14
Shri Ganga Gayatri
11
3:47
Shri Durga Gayatri 2
12
1:15
Shri Mahakali Mantra
13
3:51
Mahakali Shloka
14
4:12
Shri Shanideva Bija Mantra
15
1:57
Shri Shani Gayatri
16
1:39
Shri Sundari Soma Mantra
17
3:36
Paramjyoti Mantra Invoking the Supreme Light
18
3:14
Shiva Yogeshvara Mantra
19
2:24
Devi Shailaputri Invocation
20
3:50
Mahakali Dhyana Mantra
21
4:00
Ya Devi
22
12:40