SONG
Jyotir Byava (Introduction)
1
3:02
 
Invocation of Shri Ganesh
2
4:18
 
Shri Ganesh Gayatri
3
1:50
 
Shri Ganesh Stuti
4
1:29
 
Shri Ganesh Stuti 2
5
2:31
 
Shri Shiva Gayatri
6
1:38
 
Shri Ganesh Adipujyam
7
2:06
 
Shri Durga Shanti Badha Mantra
8
1:49
 
Navagraha Stuti
9
2:12
 
Surya Namaskar
10
1:36
 
Navagraha Stotra
11
7:39
 
Introduction to the Nine Planets
12
3:34
 
Navagraha Nama Bija Mantra
13
6:47
 
Navagraha Tantric Bija Mantra
14
8:35
 
Navagraha Gayatri
15
4:54
 
Navagraha Prarthana
16
1:04
 
Navagraha Shanti Invocation
17
0:52
 
Shri Mahakali Mantra
18
2:16
 
Nava Naga Stuti
19
1:46
 
Shri Durga Raksha Mantra
20
1:47