Mozart: Piano Sonatas, Vol. 2 & Vol. 3

Orli Shaham

Mozart: Piano Sonatas, Vol. 2 & Vol. 3
Piano Sonata No. 8 in A Minor, K. 310
1
2
3
Piano Sonata No. 12 in F Major, K. 332
4
5
6
Piano Sonata No. 18 in D Major, K. 576
7
8
9
Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545
1
2
3
Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, K. 282
4
5
6
Piano Sonata No. 5 in G Major, K. 283
7
8
9
Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331
10
11
12