SONG
Prologue
1
1:04
 
Oborozukiyo (Hazy Moon)
2
3:27
 
Hamabe No Uta (Song of the Seashore)
3
5:49
 
Furusato (Hometown)
4
4:05
 
Ryoshuu (Loneliness on a Journey)
5
4:28
 
Momiji (Maple)
6
4:06
 
Nanatu No Ko
7
4:04
 
Umi (Sea)
8
3:29
 
Fuyu No Yoru (Winter Night)
9
3:37
 
Soushunfu (Early Spring)
10
4:45
 
Dokokade Haruga (Whispers of Spring)
11
3:28
 
Epilogue
12
1:22