SONG
Lo Yisa Goi
1
2:48
 
Shalom Aleichem
2
2:06
 
One, Two and Many
3
3:33
 
V'shamru
4
2:13
 
Adon Olam
5
3:43
 
Ahavat Olam
6
3:15
 
Ma'ariv Aravim
7
2:52
 
Hodu Ladonai
8
2:52
 
K'dushat Shabbat
9
3:04
 
L'koleich Hashmi-ini
10
4:27
 
Nigun for Friends
11
1:42
 

More by Susan Colin