Gärdet 12.6.1970

Träd, Gräs och Stenar

Gärdet 12.6.1970
1
2
3
4
5
6
7