Naima Abdurahman - Top Songs

SONG
ALBUM
Boohara Ko
4:22
 
Ya Habari
6:03
 
Yaa Jaala Ko
5:52
 
Qooda Hiree
5:12
 
Bareeda Gurba
5:57
 
Waysilaa
5:58
 
Jimma
6:46
 
Oromiyaa
3:56
 
Lakkisi
4:32
 
Aadan Teetu
5:55
 
Baradaa Guurbaa
5:57
 
Shagoyyee
5:58
 
Adaan Tiyaa Faayyaa
4:22
 
Qodaa Hire Kiya
4:32
 
Oromia Tiyyaa
5:55
 
Kuunnoo Siin Yaammaa (feat. Abdusalaam Haajjii)
6:46
 
Naa Lakkissii Maa
5:52
 
Koo Tuu Maa Boonnaa
6:46
 
Sifin Gaalu Giraa
6:03
 
Siin Weyyisaa
4:38
 
Boonaa Koo
5:23