SONG
Sengimdala
1
4:10
 
Lalela Unembeza
2
4:43
 
Ngibonga Umusa Kajehova
3
3:46
 
Nginamacebo Amahle
4
4:33
 
Buya Mntwana
5
3:42
 
Izwi Lakho Linamandla
6
4:01
 
Anginalo Elinye Ithemba
7
4:23
 
Lapho Engihola Khona
8
3:33
 
Instrument
9
4:24
 
Ngiyamazi Owangifela
10
3:49