SONG
Bye Bye Boy
1
4:21
 
Bye Bye Boy (Vocal Dub Mix)
2
4:23
 
Bye Bye Boy (Tim's Badboy Organ VIP Mix)
3
3:27
 
Thinking of You (feat. Miss Tantrum)
4
5:22
 
Thinking of You (feat. Miss Tantrum) [Instrumental Dub Mix]
5
5:22