Barry Hay

Giới Thiệu Về Barry Hay

QUÊ QUÁN
Faisabad, India
SINH
16 August 1948
THỂ LOẠI
Pop
Chọn quốc gia hoặc vùng

Châu Phi, Trung Đông và Ấn Độ

Châu Á Thái Bình Dương

Châu Âu

Châu Mỹ Latinh và Caribê

Hoa Kỳ và Canada