1
4:20
2
3:48
3
4:36
4
4:46
5
4:58
6
6:40
7
3:50
8
4:01

More by Hứa Kim Tuyền, Anh Tú, Hòa Minzy & Đĩa Than Hồng