Hito Ni Yasashiku / Yukina Kosaka (CV: Rina Hidaka)

Hito Ni Yasashiku / Yukina Kosaka (CV: Rina Hidaka)

Kosaka Yukina (CV:Rina Hidaka) TV Anime "the Rolling Girls" Song Collection ii "Stones"

Song