Sayonarasekai (with goto toshiro)

Sayonarasekai (with goto toshiro)

Yuichi FukudaSayonarasekai (with goto toshiro)

Song