Zankoku Utopia (with goto toshiro)

Zankoku Utopia (with goto toshiro)

Yuichi FukudaSayonarasekai (with goto toshiro)

Song