I Know Kodokunosei (2012 Remaster)

I Know Kodokunosei (2012 Remaster)

Akina NakamoriFemme Fatale (2012 Remaster)

Song