Sickerrr
3:45
Bet on Me
3:44
Best Friend
4:18
Đôi Khi <3 (feat. Suboi)
3:20
Lava
3:39
Together (feat. Gavin .D)
2:50
Cho Không
3:21
N-Sao?
3:36
Too Proud (feat. XZT, Suboi & EK) [L1 Remix]
4:19
Cả Ngàn Lời Chúc
3:16
Người Ta Hiểu (They Understand) [feat. Mino & The Band]
4:43
Nói Với Em
2:39
Diều
2:45
Lời Thỉnh Cầu (I Pray) [feat. Mino & The Band]
4:22
Trời Cho (feat. Touliver)
3:33
Đời
3:06
CÔNG
4:07
Đây Là Rap Việt
3:01
Come Back Down
3:40
Rainbow
3:07
Người Ơi Người Ở Đừng Về (feat. Suboi)
3:19
Bet On Me - ASIA RISING FOREVER
3:04
Đừng Ngoảnh Lại (feat. Suboi & Cuong Seven)
4:08
Những Đứa Bạn
2:54
Run
3:41
Xin Hãy Thứ Tha  (feat. Suboi)
4:15
Ticki Ticki Toc
3:46
Lắm Mồm
2:47
Cookie Bag (feat. Demonslayer)
3:17
Girls Night (feat. Hồ Ngọc Hà)
4:03

Featured Artists