More by Alisha Chinai, Shankar Mahadevan & Javed Ali