Shantala - Top Songs

SONG
ALBUM
Purnamadah
8:35
 
Closing Meditation
6:00
 
Baba Hanuman
12:08
 
Hanuman Chalisa
11:00
 
Amba Parameshwari
8:11
 
Shiva Invocation
3:32
 
Om Mata Kali
10:18
 
Kothbiro / Jaya Radhe (feat. Sean Frenette & Jami Sieber)
8:37
 
Om Namah Shivaya
9:47
 
Hare Krishna
6:36
 
Durge
9:01
 
Praise
8:46
 
Jaya Shambho
11:02
 
Nataraja
13:05
 
Alleluia
3:09
 
Shiva Invocation
3:35
 
Baba Hanuman
12:08
 
Chamatkari
8:36
 
Jaya
12:23
 
Govinda
9:27
 
Ganesha Invocation
10:26
 
Mata Saraswati (feat. Jami Sieber & Tina Malia)
10:51
 
Homage (feat. Alam Khan)
2:05
 
Aham (feat. Steve Gorn)
9:35
 
Krishna Radhe Shyam Suite
22:01
 
Shakti (feat. Tina Malia & Steve Gorn)
6:29
 
Baba Hanuman (Kirtan for Hanuman)
9:54
 
Brahmanandam (feat. Tina Malia & Alam Khan)
6:35
 
Baba Hanuman
12:00
 
Sada Shivom (feat. Steve Gorn)
10:16
 
Wahe Guru (feat. Sean Frenette)
9:26
 
Om Namah Shivaya: Deep Yoga Mantra
7:08
 
Nataraja Prelude
7:23
 
Ma Durga
14:46
 
Om Mata Kali (Goddess Durga)
6:35
 
Namah Shivaya Om
11:53
 
Radhe
12:39
 
Vishnu's Dream
7:38
 
Krishna Radhe Shyam
12:46
 
Jaya Ram Sita Ram
7:00
 
Bhajamana Ma
12:17
 
Raghupati
10:11
 
Nataraja
17:25
 
Krishna Radhe Shyam Duet
5:42
 
Krishna Radhe Shyam Reprise
3:33
 
Purnamadah
5:39
 
Dance Me
4:43
 
Shivé
6:04
 
Etched In Stone
5:05
 
My Island
4:43