SONG
Khit Thit Sherlock Holmes
1
4:08
 
Yin Khone Pay Par Lar
2
4:03
 
Sate Ma Kout Nae
3
3:02
 
Hnaung Kyoe
4
5:02
 
Kho Hlon Yar
5
4:05
 
Ma Lwan Tat Yin Kaung Mae
6
2:53
 
Atta
7
3:38
 
Thwar Thint Lay Pyi
8
4:29
 

More by Zwe Pyae