1
7:27
2
0:53
3
6:08
4
4:03
5
1:33
6
6:28
7
1:45
8
3:13
9
1:42
10
4:10
11
1:04
12
4:22
13
1:00
14
4:00
15
4:23
16
5:38
17
1:20
18
3:46
19
2:09
20
8:40
21
0:38

More by Arleen Auger, Hans-Joachim Rotzsch, Neues Bachisches Collegium Musicum, Peter Schreier, Siegfried Lorenz & St Thomas's Boys Choir Leipzig