SONG
Gayatri-Mantrah
1
0:22
 
Gayatri-Mantrah Krama-Pathah
2
0:46
 
Ayurmantrah
3
1:04
 
Sivapancaksari-Mantrah
4
0:52
 
Suryanamaskara-Mantrah
5
2:40
 
San No Mitra
6
1:14
 
San No Mitra (Slow)
7
1:32
 
Ha Vu
8
2:14
 
Laghunyasah
9
3:55
 
Asirvada-Mantrah
10
1:19
 
Sraddhasuktam
11
2:27
 
Arogya-Mantrah
12
4:18
 
Purusasuktam
13
8:25
 
Mrtyunjaya-Mahamantrah
14
0:28
 

More by Ante, Felicia, Saraswathi & Sundar