SONG
Unabara
1
4:03
 
Michinosekai
2
4:36
 
Yumenaraba
3
4:08
 
Karametorarete
4
4:43
 
Kanchigai
5
4:47
 
Koenakimono
6
4:35
 
Tsukinokao
7
4:04
 
Usonoasa
8
4:22
 
Akaisukato
9
4:04
 
Hayabusatobu
10
4:16
 
Wazukabakari
11
4:18