SONG
Idioms
1
3:47
 
Kaiketsu Rabu Mi Tenda
2
4:02
 
Aikagito Naifu
3
4:30
 
Clover
4
5:08
 
Fly Me to the Wind Valley
5
5:30
 
Boukyakuno Toki
6
5:20
 
Borukeno
7
3:47
 
Narushisutoha Nemuranai
8
4:45
 
Cell
9
5:36