SONG
Cikin Raina
1
3:43
 
Gamo Dake
2
3:15
 
Hasashe
3
3:31
 
Ke Na Bida
4
4:03
 
Kin Shega Raina
5
3:32
 
Kinbani So
6
3:39
 
Meera
7
3:32
 
Ruwan Zuma
8
3:37
 
So Haka Yake
9
3:53
 
Taimak Min
10
3:39
 
Tsunutwa
11
3:41
 
Wasika
12
3:36
 
Yake a So
13
3:50
 
Yaya Zanyi
14
4:18
 
Zumu Zauna
15
3:45