SONG
Wonder
1
3:27
 
Asumo Konoyoha Mawarukara
2
3:42
 
Densha
3
2:05
 
Habikoru
4
1:46
 
Amattarui Kokyu
5
5:20