SONG
Manzai Kuzushi
1
3:10
 
Imari Umakata Bushi
2
3:52
 
Yoiyana
3
3:51
 
Matsuragata
4
3:26
 
Ya E Bushi
5
2:54
 
Saga No Taueuta
6
2:24
 
Hasu No Ike Bushi
7
2:49
 
Rokkakugawa Sendouta
8
3:16
 
Orikin Bachan
9
3:33
 
Take No Shintaro san
10
3:12
 
Karatsu Enya Bushi
11
3:53
 
Kocho Saga Tansu Nagamochiuta
12
3:30
 
Saga Tansu Nagamochiuta (Ha Iri)
13
3:48
 
Saga Tansu Nagamochiuta
14
3:59
 
Saga No Iwaiuta
15
2:36
 
Nabeshima Jyousa Bushi
16
3:41
 
Saga Kobikiuta
17
3:43