SONG
Nagasaki Sawagi
1
4:01
 
Hirado Bushi
2
3:31
 
Takashima Bushi
3
3:27
 
Take no Shintaro san
4
2:53
 
Seto no Komori uta
5
2:27
 
Kishiku no Komori uta
6
4:03
 
Oosakazuki
7
2:46
 
Harusame
8
4:13
 
Kyurenkan
9
1:54
 
Houkai Bushi
10
3:24
 
Nagasaki no Nanafushigi
11
2:32
 
Asagao
12
2:22