SONG
Buuraha U Dheer (The Highest Mountains)
1
6:46
 
Raga Kaan Ka'Eegtow (You Are the One I Love)
2
6:00
 
Kuusha Caarey (The Pearl Necklace)
3
4:06
 
Raani (Queen)
4
6:56
 
Alto's Interlude
5
2:06
 
Uurkan Kaadonaya (I Want You)
6
6:48
 
Halkaasad Dhigi Magtiisa (That's Where You'll Leave His Reward)
7
4:17
 
Iiso Daymo (Look at Me)
8
4:02
 
Suuban (Joy)
9
4:59
 
Wiil Wille (The Jumping Man)
10
2:09