Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2, Op. 44 & Piano Sonata No. 1, Op. 37 "Grande sonate"

Kurt Masur, Gewandhausorchester, & Elisabeth Leonskaja

Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2, Op. 44 & Piano Sonata No. 1, Op. 37 "Grande sonate"
1
2
3
4
5
6
7