SONG
Bakeru Record
1
3:54
 
Motsure
2
4:20
 
Love Letter
3
4:30
 
Tadashi, BGM
4
4:34
 
Technology No Oni
5
3:37
 
Machi No Hentai
6
4:44
 
Nekoko
7
3:06