SONG
First Flash
1
4:50
 
1, 2, 3, Go!!
2
4:47
 
Mukei Yukei
3
4:32
 
Taion
4
5:16
 
Kagami yo Kagami
5
3:41
 
Uta ga Saku
6
6:54