SONG
Afrika Mayibuye Response
1
0:06
 
Freedom Charter
2
1:58
 
Angena Amajoni
3
2:19
 
Asikhatali
4
1:22
 
Amandla Response
5
0:07
 
Ayanqikaza
6
1:35
 
Amasoja
7
1:18
 
Ekuseni Ngo 4 O Clock
8
1:51
 
Hamba Kahle U Mkhonto
9
1:47
 
Nants Indod Emnyama
10
1:38
 
Oliver Tambo
11
2:00
 
Rolihlahla
12
1:43
 
Safasaphela
13
1:58
 
Senzenina
14
3:06
 
Shayalan Amabala
15
1:38
 
Sizakuba Dubula
16
2:03
 
Skokela
17
1:47
 
Sobashiya Abazale
18
2:14
 
Soweto
19
1:55
 
Thina Sizwe
20
3:24
 
Toyi-Toyi
21
2:21
 
Viva Mandela Response
22
0:08
 
Wamameza U Mama Silinga
23
1:38
 
Wamameza U Mama Silinga Slow
24
1:56
 
U Machel
25
2:26
 
U Mama Uyajabula
26
1:46
 
Buye Group Response
27
0:06
 

More by Lalela Cape Town Choir