SONG
Narayana Vidmahe
1
7:48
 
Shivoham
2
10:00
 
Guru Brahma
3
8:47
 
Jaya Shiva Omkara
4
7:47
 
Jai Radha Madhav
5
11:30
 
Sohum
6
6:54
 
In Search
7
9:46