SONG
Shinobi
1
1:42
 
Shukumei
2
2:35
 
Gishiki
3
1:07
 
Henbou
4
3:40
 
Moritsune
5
4:41
 
Suzuyashiro
6
3:50
 
Ninryo
7
4:21
 
Souguu
8
3:25
 
Enjo
9
4:08
 
Keshin
10
4:19
 
Dakka
11
3:21
 
Kikai
12
3:48
 
Yatsuraoh
13
3:11
 
Kaneiji
14
5:08
 
Ageha
15
3:43
 
Aomizuchi
16
4:03
 
Kaisou
17
1:13
 
Ougonjo
18
3:52
 
Hiruko
19
3:59
 
Shinobi-Boutan
20
3:52
 
Hayate-Kaishaku
21
3:13