SONG
Season In the Sun
1
5:22
 
Natsuiro No Nanshi
2
3:54
 
Sekidoukomachi Doki!
3
4:34
 
Kimini Munekyun
4
5:19
 
Futarinoairando
5
4:16
 
Sekaide Ithiban Atsuinatsu
6
5:22
 
Jikanyo Tomare
7
5:26
 
Nagisa No Balcony
8
5:01
 
Natsuno Klaxon
9
4:08
 
I Am Your Singer
10
4:34
 
Garasugoshini Kietanatu
11
5:00
 
Hello My Friend
12
5:01