SONG
Moyshele Stolyer
1
4:34
 
Charsi
2
4:03
 
Avreyml Der Marvikher
3
4:51
 
Dou Dou
4
4:06
 
Na moldavanke musyka igrayet
5
3:55
 
El Corrido de Juan Meneses
6
2:17
 
S odesskogo kichmana
7
2:21
 
Dos Ganevl
8
3:38
 
Eylu Voeylu Tsoyakim Bokh
9
3:03
 
Iroini Kai Mavraki
10
6:33