Disc 1
1
17:24
2
7:17
3
12:46
4
11:54
5
6:03

More by Sir Neville Marriner, Stuttgart Radio Symphony Orchestra, Bulgarian Radio Symphony Orchestra, Vassil Stefanov, Stoyan Popov & Rumiana Bareva