SONG
Gyul Devoyche
1
4:10
 
Deno, Sreburno Vreteno
2
5:29
 
Po Drum Mome
3
2:14
 
Podzim Sum, Male, Legnala
4
5:57
 
Brayne Le Ivane
5
3:36
 
Sama Li Si Den Zhunala
6
5:00
 
Buenek
7
3:10
 
Zmey Lyubi Moma
8
3:59
 
Ivan Bulya Si Dumashe
9
2:36
 
Trugnala Rada
10
5:31
 
Oy, Toyne, Toyne
11
2:59