SONG
Myfi Yw'r Atgyfodiad Mawr (Sabbath) [Instrumental Version]
1
2:02
 
Ni Allodd Angau Du (Liverpool) [Instrumental Version]
2
2:26
 
O Anfon Di Yr Ysbryd Glân (Uxbridge) [Instrumental Version]
3
1:54
 
O Fy Iesu Bendigedig (Dim Ond Iesu) [Instrumental Version]
4
2:33
 
O Nefol Addfwyn Oen (Rhosymedre) [Instrumental Version]
5
2:32
 
Os Gwelir Fi, Bechadur (Clawdd Madog) [Instrumental Version]
6
2:23
 
O Tyn y Gorchudd (William) [Instrumental Version]
7
3:07
 
O Tyred i'n Gwaredu (Bro Aber) [Instrumental Version]
8
2:55
 
O'th Flaen, O Dduw, 'rwy'n Dyfod (Wilton Square) [Instrumental Version]
9
2:34
 
Pan Fo'n Blynyddoedd Ni'n Byrhau (Ombersley) [Instrumental Version]
10
2:36
 
Pan Oedd Iesu Dan Yr Hoelion (Coedmor) [Instrumental Version]
11
2:50
 
Pechadur Wyf, O Arglwydd (Whitford) [Instrumental Version]
12
2:33
 
Pwy a'm Dwg i'r Ddinas Gadarn (Tyddyn Llwyn) [Instrumental Version]
13
3:11
 
'Rwy'n Llefain o'r Anialwch (Jabez) [Instrumental Version]
14
4:17
 
Tydi, A Roddaist (Tydi a Roddaist) [Instrumental Version]
15
2:55
 
Tydi a Wnaeth y Wyrth (Pantyfedwen) [Instrumental Version]
16
3:20
 
Tyrd, Ysbryd Glân, i'n c'lonnau Ni (Arennig) [Instrumental Version]
17
2:44
 
Tyred, Ysbryd Yr Addewid (Tanymarian) [Instrumental Version]
18
1:50
 
Un Fendith Dyro Im (Sirioldeb) [Instrumental Version]
19
2:24
 
Wele'n Sefyll Rhwng y Myrtwydd (Cwm Rhondda) [Instrumental Version]
20
2:37
 
Wele'r Dydd Yn Gwawrio Draw (Innocents) [Instrumental Version]
21
2:14
 
Wrth Gofio'i Riddfannau'n Yr Ardd (Trewen) [Instrumental Version]
22
1:30
 
Y Mae'r Ymdrech Yn Parhau (Aberystwyth) [Instrumental Version]
23
1:55
 
Yn Eden, Cofiaf Hynny Byth (Buddugoliaeth) [Instrumental Version]
24
2:11
 
Yr Arglwydd a Feddwl Amdanaf (Eirinwg) [Instrumental Version]
25
2:04
 

More by John Keys