9 τραγούδια, 31 λεπτά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Ψηφιακό master Apple

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Mastered for iTunes
ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ

Περισσότερα από: Nacho