SONG
Small Sky
1
3:34
 
Umi
2
1:18
 
Kono Michi
3
2:59
 
Furusato
4
2:17
 
Soshunfu
5
2:34
 
Aka Tombo
6
2:24
 
Daughter Named Oroku
7
3:54
 
3:49
 
Sekirei
9
2:43
 
Hamayuu
10
5:24
 
Hatsukoi
11
3:31
 
Kojo No Tsuki
12
5:34
 
Peichika
13
3:13
 
Aru Yoru No Kokoro
14
5:21
 
All That the Man Left Behind When He Died
15
5:42
 
Hitorikara
16
3:09