SONG
Och Waas Ich Maar (L1VE Medammecour Archief, Venlo 1959)
1
4:27
 
Tant Katrien (L1VE Medammecour Archief, Maastricht 1955)
2
1:26
 
Les Cloches (L1VE Medammecour Archief, Heerlen 1962)
3
2:00
 
Hoerae/Vreigelaer (L1VE Medammecour Archief, Sittard 1951)
4
2:08
 
Merietsebielsje/Hatatata (L1VE Medammecour Archief, Vaals 1954)
5
2:19
 
’t Veurjaor (L1VE Medammecour Archief, Venlo 1955)
6
3:16
 
Vier Hant Nog Nie Zoen Sjpas Jehat (L1VE Medammecour Archief, Kerkrade 1954)
7
2:02
 
Dorothea (L1VE Medammecour Archief, Roermond 1951)
8
3:15
 
Lerang (L1VE Medammecour Archief, Maastricht 1956)
9
1:32
 
D'r Heelesje Wink (L1VE Medammecour Archief, Heerlen 1954)
10
4:09
 
Boorebal (L1VE Medammecour Archief, Weert 1965)
11
0:59
 
Vastelaovend (L1VE Medammecour Archief, Venlo 1953)
12
4:10
 
Kiek In 't Glaeske En Sjlik, Medam (L1VE Medammecour Archief, Sittard 1955)
13
3:16
 
Kirchröadsjer Meëdsjer (L1VE Medammecour Archief, Kerkrade 1957)
14
5:01
 
Miene Maan Is Gek Op Tillevisie (L1VE Medammecour Archief, Maastricht 1953)
15
2:56
 
Gelaen, Dat Is ’n Waereldsjtad (L1VE Medammecour Archief, Geleen 1955)
16
2:49
 
Nuje Hood/Hoelahoep (L1VE Medammecour Archief, Valkenburg 1963)
17
3:05
 
Och Sjanet (L1VE Medammecour Archief, Roermond 1951)
18
3:18
 
Zoelang 't Beir En Schnaps Nog Jift (L1VE Medammecour Archief, Vaals 1954)
19
2:33
 
't Fleske, 't Fuelke, ’t Kiendje (L1VE Medammecour Archief, Venlo 1956)
20
3:00
 
Welt G'r Neet Nao De Pieringe (L1VE Medammecour Archief, Maastricht 1949)
21
1:37
 
Am Aschermittwoch (L1VE Medammecour Archief, Keulen 1960)
22
3:34
 
Och Was Ik Maar (L1VE Medammecour Archief, Heerlen 1962)
23
2:54
 
Carnaval Dat Is De Sjoenste Tied (L1VE Medammecour Archief, Maastricht 1948)
24
2:07
 
Minsekinder Waat Ein Maedje (L1VE Medammecour Archief, Venlo 1957)
25
4:00
 
Sjokkelpaerd (L1VE Medammecour Archief, Heerlen 1959)
26
1:59
 
Onger De Paereboum (L1VE Medammecour Archief, Weert 1974)
27
2:40
 
Mandoline der Liebe (L1VE Medammecour Archief, Kerkrade 1954)
28
1:21
 
Zittesje Sjnaak (L1VE Medammecour Archief, Sittard 1953)
29
2:10
 
Alaaf De Karnaval (L1VE Medammecour Archief, Valkenburg 1957)
30
2:53
 
D’n Veuroetgank (L1VE Medammecour Archief, Venlo 1960)
31
3:08
 
Mooswieverwals (L1VE Medammecour Archief, Maastricht 1955)
32
2:19
 
Os Kats Is Voet (L1VE Medammecour Archief, Kerkrade 1949)
33
3:33
 
Doe Bis Mien Maedje (feat. Giel Laumen) [L1VE Medammecour Archief, Sittard 1955]
34
5:14
 
Mien Billekens Jeuken (L1VE Medammecour Archief, Venray 1965)
35
1:16
 
Zegk Stien Hastoe Ein Vloë Op Dich (L1VE Medammecour Archief, Heerlerheide 1949)
36
2:36
 
Ezzebleef Menier D’n Deender (L1VE Medammecour Archief, Maastricht 1949)
37
1:49
 
Och Wat Biste Toch E Sjoap (L1VE Medammecour Archief, Hoensbroek 1974)
38
3:01
 
De Butterfahrt (L1VE Medammecour Archief, Venlo 1959)
39
3:41
 
Oukook (feat. Govert Van Soest) [L1VE Medammecour Archief, Sittard 1955]
40
5:13
 
Ja Die Mokkel (L1VE Medammecour Archief, Kerkrade 1955)
41
2:17
 
Munsterpleinwals (L1VE Medammecour Archief, Roermond 1949)
42
3:04
 
Tritroplala (L1VE Medammecour Archief, Vaals 1954)
43
1:06
 
’t Beer Dat Sjmak Zoë Lekker (L1VE Medammecour Archief, Schinveld 1960)
44
3:32
 
Kom Ins Kieke (L1VE Medammecour Archief, Heerlen 1963)
45
2:04
 
D’n Ober (L1VE Medammecour Archief, Venlo 1953)
46
3:23
 
Im Winter (L1VE Medammecour Archief, Keulen 1960)
47
4:40
 
Laot Mer Gaon (L1VE Medammecour Archief, Maastricht 1949)
48
2:24