1
6:46
Parhelion
2
4:56
Etida „Scappare"
3
2:10
Balada (za Vlastu)
4
5:44
5
3:02
6
1:12
7
2:15
8
1:42
Pjenije
9
10:59
Poezija jednog mlečnoljubičastog jutra
10
5:39
11
2:46
12
1:44
13
1:29
14
2:58