SONG
Anh Giờ Đâu
1
3:52
 
Biệt Ly
2
5:35
 
Lk Tình Yêu Mong Manh
3
7:31
 
Màu Xanh Trẻ Thơ
4
5:45
 
Mùa Hè Quê Hương
5
3:56
 
Mười Hai Bến Nước
6
4:51
 
Nỗi Buồn Chợt Đến
7
4:59
 
Sáo Sang Sông
8
5:22
 
Thương Áo Bà Ba
9
5:35
 
Thương Nhớ Người Dưng
10
5:18
 
Tuổi Mộng Xứ Đông
11
4:03
 
Đêm Cuối Cho Nhau
12
4:23
 
Mùa Đông Xứ Lạ
13
5:36
 
Người Em Gái Nhỏ
14
5:51