SONG
Kama Kesem
1
3:45
 
Yam Shel Zman
2
3:19
 
Lehatchil Lehamshich
3
3:26
 
Kotzim Veahava
4
4:15
 
Anashim Ne'elamim
5
3:31
 
Rachel
6
4:28
 
Mami Sheli
7
2:40
 
Ahavat Adam / Dibarnu Kol Haboker
8
4:49
 
Tavo Karov
9
4:12
 
Bemoti
10
2:49
 
Ahava Meshuga'at
11
3:23
 

More by Ronit Shachar