SONG
Kurodabushi
1
3:14
 
Sansashigure
2
4:22
 
Tyouja No Yama
3
3:55
 
Tsugaruyamauta
4
3:36
 
Daikokumaiura
5
2:50
 
Konpirahunehune
6
2:04
 
Yosakoibushi
7
2:12
 
Sangaibushi
8
2:33
 
Yasukibushi
9
3:09
 
Tsugarusansagari
10
3:25
 
Tsugaruyosarebushi
11
2:11
 
Nagamochiuta
12
1:31
 
Nanbunigatabushi
13
5:08
 
Otemoyan
14
2:13
 
Esashioiwake
15
4:03
 
Tawaratsumiuta
16
4:55