SONG
Hajimari
1
4:35
 
Sozo
2
6:13
 
Koi
3
7:24
 
Orochi
4
8:13
 
Nageki
5
5:50
 
Matsuri
6
9:28
 
Reimei
7
11:12