SONG
Shiroineco
1
3:12
 
Grandma
2
2:37
 
Nuruiyoru
3
4:26
 
Kotokoto
4
3:16
 
Hanautanouta
5
3:48
 
Shu-Runauta
6
2:42
 
Kaoriiro
7
3:44
 
Headphone
8
4:20
 
Kaerou
9
4:33
 
Hanageblues
10
3:11