SONG
Portum in ultimo
1
 
Kaze no uma: Vocalise No. 1
2
 
Tsukimi
Tsukimi: No. 1, Ama no hara
3
 
Tsukimi: No. 2, Akikaze ni
4
 
Tsukimi: No. 3, Tsuki mireba
5
 
Rite maiorem iacobum canamus - Arcibus summis miseri reclusi - Ora pro nobis
6
 
Pour ce que point fu de la amere espine - A toi vierge me représente
7
 
O proles Hispanie - O sidus Hispanie
8
 
Qui patris atris honoris - Paraclite spiritus
9
 
Tsukimi
Tsukimi: No. 4, Nageke tote
10
 
Tsukimi: No. 5, Wata no hara
11
 
Tsukimi: No. 6, Kokoro ni mo
12
 
Par grant soif clere fontainne - Dame de tout pris
13
 
Flos florum
14
 
Sanctus in eternis regnans - Sanctus et ingenitus pater atque carens
15
 
Apostolo glorioso - Cum tua doctrina - Andreas Christi
16
 
Tsukimi
Tsukimi: No. 7, Hototogisu
17
 
Tsukimi: No. 8, Natsu no yo wa
18
 
Kaze no uma: Vocalise No. 2
19
 

More by Lorelei Ensemble