1
2:56
 
2
3:56
 
3
2:11
 
4
2:32
 
5
3:09
 
6
4:12
 
7
3:50
 
8
3:08
 
9
4:09
 
10
3:40
 
11
4:45
 

More by Joey Ayala at ang Bagong Lumad